JAROMĚŘSKÁ 60, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ - RUSEK
TEL., FAX: 495 220 270, TEL.: 495 220 274, MOB. TEL.: 777 831 955, 602 384 357
e-mail:
 

Euromatic NV je řada vysoce účinných teplovzdušných agregátů vytápěných plynem o tepelném výkonu od 10 kW do 140 kW. Tato řada má uzavřený spalovací okruh, který je dodáván jako kompletní systém včetně výstupu spalin. Má certifikát pro zemní plyn skupina H - G20 a pro propan G31. Kategorie aplikace II2H3P. Teplovzdušné agregáty jsou navrženy pro volné zavěšení na stropě ve čtyřech vhodných bodech, nebo případně umístěny na konzolích ve stěně a jsou určeny především pro úsporné vytápění průmyslových hal.Smějí se používat i v místech, kde ovzduší uvnitř haly může být znečištěno např. prachem, mlhou z oleje, ale teplovzdušné agregáty NV nejsou vzduchotěsné a nesmí se proto používat při podtlaku a nemohou být instalovány v nebezpečných místech, kde jsou zápalné nebo výbušné látky v ovzduší nebo skladem. Pokud jsou dodány s vyšším IP, potom jsou vhodné do hořlavých prachů. Euromatic NV/F má ventilátor, který je namontován vzadu ve středu každého teplovzdušného agregátu aby poháněl oběh ohřátého vzduchu lopatkami do vnějšího prostředí. Ventilátor odstředivý se nachází v agregátu NV/C sérii pro rozvod ohřátého vzduchu potrubím na místo určení a agregát NV/D série bez zamontovaného ventilátoru, která je pro systémy, kde je pohyb vzduchu poháněn jiným systémem. Teplovzdušné agregáty jsou montovány standardně s hořáky pro atmosférický vzduch a automatickou kontrolou zapálení, s čidlem plamene, s kontrolou tlaku plynu a bezpečnostními funkcemi, s vnitřním ventilátorem pro oběh spalin, hlavním ventilátorem pro pohánění ohřátého vzduchu, s termostatem ventilátoru a limitním termostatem. Na zvláštní objednávku zákazníka je možno dodat hořáky s vysokým a nízkým plamenem nebo řízené modulační hořáky, vstupní průchozí spojení, výstupní průchozí spojení, 45° hlava, 90° výstupní koleno a vertikální a horizontální výstupní žaluzie, atd. Bezpečnost a plynové předpisy 1990 (Instalace a použití, doplněné vydání) Je uzákoněno, že všechna plynová zařízení budou instalována odborníky a v souladu s předpisy ČSN . Neodborné manipulace s přístroji mohou být soudně postižitelné a je ve Vašem vlastním zájmu zajistit bezpečnost, která je vyžadována.

nahoru
 
design&programing[ www.default-dev.tk ] lucas.swoboda & stanc.sucharda